งานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558

Written by Super User on . Posted in งานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558

งานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558

ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอาหารพื้นเมือง อันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มีการจัดงานมหกรรมลาบเมือง ครั้งที่ 40 ประจำปี 2558 ที่ชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว บริษัทสิงห์พัฒนา จำกัด และองค์กรพันธมิตร จัดขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจร่วมงานและส่งทีมเข้าร่วมประกวดแข่งลาบเป็นจำนวนมาก