Workshop “ร้อง เต้น เล่นละครเพลง” ครั้งที่ 3

Written by Super User on . Posted in WORKSHOP “ร้อง เต้น เล่นละครเพลง” ครั้งที่ 3

Workshop “ร้อง เต้น เล่นละครเพลง” ครั้งที่ 3

โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ร่วมกับ สาขาละครเพลง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัด workshop “ร้อง เต้น เล่นละครเพลง” ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2558 จำนวน 2 วัน โดยมีอาจารย์นพีสี เรเยส หัวหน้าสาขาละครเพลง และAj.Maria Angela Chatzixtamatiou และ Aj.Shelley Cooper อาจารย์ประจำสาขาละครเพลง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จะให้ความรู้ แก่ผู้เข้าอบรม ทั้งในทางทฤษฏี และปฏิบัติ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมร่วมแสดงความสามารถ หรือหากมีนักเรียนที่สนใจอยากจะเข้าเรียนในด้านการแสดง ทางสาขาละครเพลง ยินดีให้คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

วันเสาร์ อาทิตย์ ที่14-15 มีนาคม 2558
เวลา 10.00-17.00 น. 2 วันเต็ม 
พร้อมโชว์ผลงานวันที่ 15 มีนาคม 2558 @ KAD Studio Theater อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว