นักเรียนการแสดงรุ่น 13

Written by Super User on . Posted in ยินดีต้อนรับนักเรียนการแสดงรุ่น 13

ยินดีต้อนรับนักเรียนการแสดงรุ่นที่ 13 เข้าสู่รั่วโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ทั้ง 3 รุ่น

และยินดีต้อนรับนักเรียนการแสดงรุ่นที่ 12 สำหรับการเรียนการแสดงเทอม 2 


Creative Drama : ละครสร้างสรรค์ "เก่งดี มีสุข"
อายุ 4 - 8 ขวบ Beginners On Stage : ก้าวแรกสู่เวที
อายุ 9 - 13 ปี Fundamental Acting : หัวใจการแสดง สำหรับบุคคลทั่วไป
อายุ 14 ปีขึ้นไป


ในทุกหลักสูตรของโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้วเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียน “เรียนรู้โดยการปฎิบัติจริง (Learning by doing)” ซึ่งผู้เรียนจะได้กระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองผ่านการปฏิบัติจริง ได้ฝึกในสถาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด หลักสูตรของโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนมาตราฐาน มีเวทีให้แสดงออก เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการแสดง ได้อย่างเต็มที่ 


ละครใหญ่ประจำปีของโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว
"เห็นแก่ลูก" เดอะ มิวสิกคัล พระราชนิพนธ์ คือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 

ละครเพลงสุดยิ่งใหญ่อลังการในภาคเหนือ พร้อมร้องเพลงสดร่วมกับบรรเลงดนตรีสด ใน Orchestra Pit โดยวง Chamber Orchestra 16 ชิ้น จาก The Chiang Mai Youth Symphony Orchestra (CPO)

นำโดยนักเรียนการแสดงโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

แสดงจริง ธันวาคม 2557