คืนชีวิตให้ป่า ครั้งที่ 6

Written by Super User on . Posted in “คืนชีวิตป่าให้ ครั้งที่ 6

กาดสวนแก้วจัดโครงการ คืนชีวิตให้ป่า ครั้งที่ 6

โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้วได้พานักเรียนการแสดงพร้อมใจกันตั้งขบวนมุ่งหน้า

สู่ป่าสงวนแห่งชาติขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่าเพื่อช่วยอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่คู่เมืองไทย

ในกิจกรรม “คืนชีวิตให้ป่า ครั้งที่6 FOREST FOR LOVE….ปลูกป่า ปลูกสัมพันธ์” ประจำปี 2557 

เพื่อถวายความจงรักภักดีในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา

กิจกรรมนอกจากปลูกป่าแล้ว และอีกไฮไลท์

เด็กๆยังได้ร่วมกันเดินป่า เดินลัดน้ำลำธาร ขึ้นเขา ลงดอย สัมผัสธรรมชาติกันอย่างใกล้ชิด