สปอตใจดีให้เรียน Acting ฟรี ฟรี 10,000 บาท กับ Kad Performing Arts

Written by Super User on . Posted in สปอตใจดีให้เรียน Acting ฟรี ฟรี 10,000 บาท กับ Kad Performing Arts

กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุกกับแคมเปญ

วิธีการร่วมกิจกรรมและกติกาในการร่วมสนุก

 1. กด Like Page : KAD Performing Arts
 2. กด Share Post ที่ปักหมุดไว้บนสุดของ Page ไปที่หน้าไทม์ไลน์ของท่านโดยตั้งค่าเป็นสาธารณะ
 3. Post บอกเหตุผลที่อยากเรียน Acting ที่Kad Performing Arts พร้อม“Hashtag” #เรียนการแสดงกับKadPerformingArts
 4. Tag ชวนเพื่อนมาเรียนให้ครบ 50 คน และการนับคะแนนจากการ Like และ Share ต่อ 1 Like = 1 คะแนน 1 Share = 5 คะแนน คะแนนต้องเกิน 300 คะแนน ถึงจะมีสิทธิมีชื่อในการจับฉลาก

ระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม 

กิจกรรมเริ่มวันที่ 1 มีนาคม –  30 พฤษภาคม 2560 

เกณฑ์การตัดสิน

นับคะแนนจากการ Like และ Share ต่อ 1 Like = 1 คะแนน 1 Share = 5 คะแนน คะแนนต้องเกิน 300 คะแนน ถึงจะมีสิทธิมีชื่อในการจับฉลาก

การประกาศผลรางวัล

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผ่าน Live facebook

ครั้งที่ 1              วันที่ 26 มีนาคม 2560                               2                รางวัล

ครั้งที่ 2             วันที่ 30 เมษายน 2560                               2                รางวัล

ครั้งที่ 3              วันที่ 28 พฤษภาคม 2560                          2                รางวัล

โดยผู้ชนะจะต้องส่งข้อความมาทางกล่องข้อความบนหน้าแฟนเพจ Kad Performing Arts เพื่อแจ้ง ชื่อจริง นามสกุล และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ หากผู้ชนะที่ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับมาภายในวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ผู้ร่วมสนุกจะต้องใช้ Account ที่มีตัวตนจริง ใน Facebook  และไม่มีการปลอมแปลงประวัติในการ ร่วมกิจกรรม พร้อมทำตามกติกาอย่างถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิทธิ์ของผู้ร่วมสนุก หากมีการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมสนุก หรือรับรางวัล หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ผู้ร่วมสนุกไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลให้กับผู้อื่นได้ หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัลเป็นเงินสดได้
 3. อัตราค่าเรียน 1 เทอมฟรี ไม่รวมค่าสอบปฏิบัติกลางภาคและปลายภาย
 1. ผู้ร่วมสนุกอนุญาตให้บริษัทฯ ใช้และ/หรือให้ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมนี้ โดยบริษัทฯ อาจจัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่นๆ ของบริษัทฯ โดยไม่กำหนดระยะเวลา และบริษัทฯไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ลงทะเบียนทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ถือเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกอย่างของกิจกรรมครั้งนี้แต่เพียงผู้เดียว
 2. นักเรียนที่เรียนอยู่ปัจจุบันหรือที่เคยเรียนมาแล้ว และพนักงานของโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ไม่มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรมนี้
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฎิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 4. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา หรือของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. คำตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
#เรียนการแสดง #เรียนการแสดงเชียงใหม่ #Acting #ร้อง #เต้น #เล่นละครเพลง #kadperformingarts #teamkadperformingarts #actingschool