เปิดรับนักเรียนทุกหลักสูตรดนตรีคลาสสิค

Written by Super User on . Posted in เปิดรับนักเรียนทุกหลักสูตรดนตรีคลาสสิค

 

พัฒนาศักยภาพด้วยดนตรี เรียนที่ KAD Performing Arts

พร้อมหลักสูตรดนตรีที่หลากหลาย

โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว เพิ่มหลักสูตรทางด้านดนตรี เพื่อรองรับเยาวชนไทยสนใจเรียนด้านดนตรี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และด้วยผลการวิจัยทางการแพทย์ที่เผยว่า “ดนตรีมีส่วนช่วยในการบำบัด” พัฒนาอีคิวและไอคิว ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด และเป็นจุดเริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์

มาเรียนกับ KAD Performing Arts

  • หลักสูตรดนตรีคลาสสิค เริ่มต้นที่ 1,600 บาท
เรียนเดี่ยวหรือเรียนกลุ่ม อายุ 4 ปีขึ้นไป สามารถเลือกเวลาเรียนได้ เริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป 

กลุ่มเครื่องสาย String Instruments

-Violine - Viola - Cello - Double Bass

กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง Bass Instruments

- French Horn - Trombone - Trumpet - Tuba - Cornet - Euphonium

กลุ่มเครื่องลมไม้ Woodwind Instruments

- Flute - Oboe - Clarinet - Saxophone - Piccolo - Bassoon - Clarinet Bass

กลุ่มเครื่องตีประกอบจังหวะ Percussion Instruments

- Drum Set - Marimba - Xylophone - Timpani - Bells

มาเรียนดนตรีคลาสสิคกับ KAD Performing Arts School สามารถเข้าเป็นสมาชิก มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ (C.P.O.)

  1. เรียนกลุ่ม 6 คนขึ้นไป คนละ 900 บาท/เดือน (12 ชม.) เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์
  2. เรียนเดี่ยว วันจันทร์- วันศุกร์ 1,300 บาท/เดือน , วันเสาร์-วันอาทิตย์ 1,600 บาท/เดือน (ลด 20% เมื่อสมัครเรียน 3 เดือนขึ้นไป

  • หลักสูตรขับร้อง

เรียนเดี่ยว อายุ 8 ปีขึ้นไป สามารถเลือกเวลาเรียนได้ มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป

โดยเปิดสอนทุกแนวดนตรี ไม่ว่าจะเป็น แนวเพลงคลาสสิก, สากล, ร๊อค, ป๊อบ, แจ็ส เป็นต้น

รายละเอียดการเรียน :

• หลักสูตรระยะสั้น 14 ชม.

• หลักสูตรประกาศนียบัตร 42 ชม.

• เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

  • หลักสูตรเปียโน (PIANO)
เรียนเดี่ยว อายุ 5 ปีขึ้นไป สามารถเลือกเวลาเรียนได้ สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเริ่มจากการปูพื้นฐานการเล่นที่ถูกต้อง
ระบบนิ้วที่ถูกต้อง การวางมือ ท่านั่ง และ การอ่านโน้ต เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รายละเอียดการเรียน :
• หลักสูตรระยะสั้น 20 ชม.
• หลักสูตรประกาศนียบัตร 100 ชม.
• เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

  • หลักสูตรกีตาร์คลาสสิค 

เรียนเดี่ยว อายุ 9 ปีขึ้นไป สามารถเลือกเวลาเรียนได้ สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไปเริ่มจากการปูพื้นฐานการเล่นที่ถูกต้อง

ปรับท่านั่ง การวางแขน และมือ เทคนิคพื้นฐาน

รายละเอียดการเรียน :

• หลักสูตรระยะสั้น 20 ชม.

• หลักสูตรประกาศนียบัตร 72 ชม.

• เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์


 

โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้วเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียน “เรียนรู้โดยการปฎิบัติจริง (Learning by doing)” ซึ่งผู้เรียนจะได้กระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองผ่านการปฏิบัติจริง ได้ฝึกในสถาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด หลักสูตรของโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนมาตราฐาน มีเวทีให้แสดงออก เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการแสดง ได้อย่างเต็มที่