เปิดรับนักเรียนการแสดงรุ่น 14

Written by Super User on . Posted in เปิดรับนักเรียนการแสดงรุ่น 14

เปิดรับนักเรียนการแสดง รุ่น 14

เปิดเรียน วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558

โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและการแสดง ที่มีความยาวนานมาถึง 14 ปี และมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข็มข้นเข้ากับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน การเรียนการสอนเน้นการผสมผสานเข้ากับการแสดงละครเวที ซึ่งปัจจุบันมีหลักสูตรเพิ่มเติมขึ้นมา เพื่อให้มีความทันสมัย และรองรับสถานะการณ์ปัจจุบัน ที่กำลังนิยมอย่างแพร่หลาย พร้อมทั้งยังมี"โรงละคร KAD Theatre "ที่สามารถจุผู้ชมได้มากที่สุดในเชียงใหม่ และ"โรงละครขนาดเล็กKAD Studio" ห้าร้อยที่นั่ง ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนการแสดงและดนตรีที่มีความพร้อมทั้งด้านการเรียนการสอนและการแสดงอย่างแท้จริง มีงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งการแสดงวงดนตรี Symphony Orchestra และการแสดงละครเวทีตลอดทุกปี

หลักสูตรของโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว

  • หลักสูตรการแสดง
  • หลักสูตรดนตรีคลาสสิค
  • หลักสูตรร้องเพลง
  • หลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ
  • หลักสูตรเต้นลีลาศ

ในทุกหลักสูตรของโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้วเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียน “เรียนรู้โดยการปฎิบัติจริง (Learning by doing)” ซึ่งผู้เรียนจะได้กระทำสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเองผ่านการปฏิบัติจริง ได้ฝึกในสถาพแวดล้อมจริง ได้ฝึกคิดและลงมือทำสิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีอาจารย์ผู้สอนให้คำปรึกษาและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในห้องเรียนอย่างใกล้ชิด หลักสูตรของโรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ ห้องเรียนมาตราฐาน มีเวทีให้แสดงออก เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะด้านการแสดง ได้อย่างเต็มที่

Classical Music: หลักสูตรการสอนดนตรีคลาสสิก

ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ให้มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ ผลจากการวิจัยพบว่าจังหวะและท่วงทำนองที่ซับซ้อนของดนตรีคลาสสิคมีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองส่วนที่เกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์เหตุผลเชิงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้รวดเร็วซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการเรียนทักษะด้านภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้วเปิดรับนักดนตรีฝึกเข้าวง ออร์เคสตรา 

1.กลุ่มเครื่องสาย String Instruments
Violin/Viola/Cello/Double Bass 

2.กลุ่มเครื่องลมไม้ Woodwind Instruments
Flute/Piccolo/Oboe/Bassoon/Clarinet /Clarinet Bass/Saxophone

3.กลุ่มเครื่องลมทองเหลือง Brass Instruments 
French Horn /Trombone /Trumpet/Cornet /Euphonium/Tuba

4.กลุ่มเครื่องตีประกอบจังหวะ Percussion Instruments
Bells/Drum Set /Marimba/Xylophone /Timpani 

>>>มาเรียนดนตรีคลาสสิคกับ KAD Performing Arts School
สามารถเข้าเป็นสมาชิก มูลนิธิวงดุริยางค์เยาวชนเชียงใหม่ (C.P.O.)

 สอบถาม :::: โรงเรียนศิลปะการแสดงกาดสวนแก้ว ชั้น 7 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

Tel: 053-224488 , 086-6542132 , 087-1733840
E-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.