รุ่นที่ 6 ปี 2555

Written by Super User on . Posted in รุ่นที่ 6 ปี 2555

Creative Drama

 • ชนากานต์ สุทธิประภา (การ์ตูน) 
 • ชนารดี สุทธิประภา (เปียโน) 
 • เดวิด เนเธนสัน (เดวิด) 
 • ธิญญานินท์ พรายแย้ม (ฟานฟาน) 

Beginners On Stage

 • กมลชนก ถุงเงิน (หญิง) 
 • เควิน บาร์นส (เควิน) 
 • โดมินิค แฟร์ชอร์ (โดมินิค) 
 • นวรัตน์ ซาไก (อัย) 
 • ปานชีวา คีมทอง (ไอเดีย) 
 • ภวัต วุฒิเทิดสกุล (อะตอม) 
 • หงสกร ศรีนิกร (ส้มแป้น) 

Fandamental Acting

 • จีรัญญา มหาคม (โยเย) 
 • เจศิรา บุญรอดวิเศษ (เชอร์รี่) 
 • ญาณิศา เลี่ยวปรีชา (นิ้ง) 
 • ณัฐภรณ์ เสียงแจ่ม (นุช) 
 • ณัฐภัทร เสียงแจ่ม (หนูเล็ก) 
 • นภัสสร อิศรางกูร ณ อยุธยา (ปิ่น) 
 • ปรางค์ชมพู ขวัญพฤกษ (ใบปอ) 
 • ปวีณา พงษ์ไพบูลย์ (แพ็ทใหญ่) 
 • พรรษมน บุญชัย (ออย) 
 • มณฑกาญจศ์ รัตนสายใย (แพทเล็ก) 
 • ยุวลักษณ์ ปาละกา (ภูพิงค์) 
 • วรบงกช สุรินทร์ (บัว) 
 • วัชรพงษ์ ตันลพัฒน์ (โบ็ท) 
 • วุฒิยง สุริยะวงศ์ (มิค) 
 • หทัยกาญจน์ วรรณก้อน (ใบเตย)