รุ่นที่ 5 ปี 2555

Written by Super User on . Posted in รุ่นที่ 5 ปี 2555

Beginners On Stage

  • นฤต เสรเมธากุล (เอิร์ธ) 
  • ภัคพล สินสุรินทร์ (เบ็นซ์) 
  • สรวิศ นวชัย (บุ๊ค)
  • สุภัสสร นวชัย (บีม) 

Fandamental Acting

  • กรกฤช วัฒนาชัยกูล (ข้าวโพด) 
  • ภัทรดนัย ชัยงาม (อุ้ม) 
  • หนึ่งหทัย เต่าทอง (แจน) 
  • อมลิน เชียงแรง (โอลีฟ) 
  • อัครเดช ชัยมูลฐาน (โอห์ม)