Articles

ทำไมต้องบริหารร่างกายก่อนแสดง

Written by Super User on . Posted in Article

เนื่องจากนักแสดงต้องใช้ร่างกายและเสียงเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดศิลปะ ดังนั้น ความพร้อมของร่างกายและเสียงจึงสำคัญมาก นักแสดงจึงควรเตรียมพร้อมความสามารถ ในการผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย ความสามารถในการบังคับกล้ามเนื้อทุกส่วนสัด ให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปภายใต้การกำกับของบทบาท ได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัด รวมทั้งการกำหนดเสียงในการพูด การร้องเพลงให้ถูกต้อง ซึ่งหมายถึงการได้รับการฝึกการ เคลื่อนไหวร่างกายและระบบการหายใจอย่างถูกต้องสมบูรณ์

นักแสดงบางส่วนไม่เห็นความสำคัญของการบริหารร่างการก่อนการแสดงอย่างสม่ำเสมอ โดยคิดว่า การเดินการพูดบทเวที หรือในฉาก เป็นเพียงการใช้ชีวิตแบบธรรมดา ก็สามารถจะผ่านไปได้ เมื่อถึงเวลาแสดงจริงก็แสดงเกินบทบาทที่ได้รับ ผิดธรรมชาติ โดยไม่รู้ตัว ด้วยการตะโกน การออกกริยาท่าทางมากกว่าที่มนุษย์จะเข้าใจ เพราะเขาไม่เข้าใจว่า การกำกับการเคลื่อนไหวร่างกายบทเวที หรือ ในฉาก ตลอดจนการใช้เสียง นั้น ต้องฝึกฝนอย่างชำนาญ และทำอย่างเป็นกิจวัตรเท่านั้น จึงจะสามารถควบคุมและบริหารกิจกรรมเหล่านั้นให้ถ่ายทอดเจตนาของบทออกมาได้อย่างสมบูรณ์งดงามและดูเป็นธรรมชาติ

นักแสดงที่คนดูจดจำได้ดีมักเป็นนักแสดงที่มีความสามารถในการแสดงอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ เข้มข้น ลึกซึ้ง แนบเนียน และละเอียดอ่อนเหมาะสมกับบทบาทของตัวละคร ความพร้อมของอารมณ์และความรู้สึก จึงหมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกที่ลึกซึ้งออกมาจากภายใน โดยไม่แสแสร้ง ซึ่งไม่ใช่การปล่อยอารมณ์ออกมาอย่างไม่ควบคุม ที่เรามักพบบ่อยๆในการแสดงจนคนดูสู้สึกว่ามากเกินไป

การฝึกร่างกายและเสียงในขั้นต้น จะช่วยพัฒนาการของการ ควบคุมปริมาณอารมณ์ที่เหมาะสมได้ จึงควรจะฝึกอย่างสม่ำเสมอ หากขาดการฝึกซ้อมร่างกายและเสียงจะพบว่านักแสดงจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ที่เหมาะสม ในการถ่ายทอดอารมรณ์ไปสู่ผู้ดูได้